SZUKAJ POPRZEZ
NAJCZĘŚCIEJ WYSZUKIWANE
Czeskie góry » Jesioniki » Wycieczka po okolicy - Rymarzow

Wycieczka po okolicy - Rymarzow (Rýmařov)

  

Wycieczka rozpoczyna się na dworcu w Rymarzowie (Rýmařov), skąd prowadzi po zielonym znaku turystycznym na tutejszy rynek a następnie skręca w lewo do Górnego Miasta. Po szosie przechodzimy przez las i schodzimy do osady Skały. Z bufetu idzemy szosą w lewo, na końcu osada skręcamy w prawo po drodze do rzeczki Huntawy, której prąd śledzimy aż do Reszowskich wodospadów. Od nich trasa ciągnie dalej w lewo i po żółtym droga podnosi się aż do gminy Reszow. Tu skręcamy za byłą szkołę po żółtym w lewo drogą leśną aż do doliny rzeczki Oslawy. Następnie idziemy przeciw prądu rzeczki do Straleckiej leśniczówki a od niej przeciw cieku Straleckiego potoka po czerwonym znaku pod ruiny gotyckiego grodu Stralek. Od niego powracamy oznakowaną drogą, najpierw przez las a potem łąkami z powrotem do Rymarzowa (Rýmařov). Wokół polikliniki dojdziemy aż na rynek a następnie na dworzec, skąd wyszliśmy. (Łączna długość wycieczki około 22,5 km)
 

  
Rymarzow (Rýmařov)
Reszowskie Wodospady (Rešovské vodopády)