Chata górska Klínovka

www.czeskiegory.pl

Chata górska Klínovka

Rodzaj obiektu:Chata górska
WysokoϾ npm:1227 m.
Miejsce:Špindlerùv Mlýn, Klínové boudy
Adres:Špindlerùv Mlýn, Pøední Labská 86
Telefon:+420-608 600 620
E-mail:   ( wys³aæ email )
WWW adres:www.klinovka.cz
www.czeskiegory.pl/klinovka

Kamera on-line kamery on-line v pobli¿u miejsca: KAMERA1, KAMERA2
Prognoza pogody Szpindlerowy M³yn, Svaty Petr Prognoza pogody Szpindlerowy M³yn, Svaty Petr

Zdjecie obiektu Chata górska Klínovka Cennik us³ug, popis obiektu Chata górska Klínovka Po³o¿enie obiektu
Miejsca w okolicy - Špindlerùv Mlýn, Klínové boudy Drukuj Polecenie obiektu Chata górska Klínovka

Rezerwacja obiektu Chata górska Klínovka Email obiektu Chata górska Klínovka

Pojemnoœæ zakwaterowania:60 ³ó¿ek

Chata górska w piêknym miejscu, 1227m npm, z panoramicznym widokiem, niedaleko Szpindlerowego M³yna - Plane. Bardzo ³adne zakwaterowanie w 7 pokojach +2 pomieszczenia turystyczne na poddaszu. 3 pokoje z ³azienk¹, pozosta³e 4 pokoje z ³azienk¹ na piêtrze. Doskona³a kuchnia lokalna.

Gospodarz: NADETT s.r.o. Informacje poda³: Petr Klanica
TOPlist

Reklama
S³owacki raj S³owacki raj S³owacki raj

Obiekt jest zaliczony do kategorii:
    Zakwaterowanie na mapie - Karkonosze    Zakwaterowanie Karkonosze (formularz)
    Chaty górske Karkonosze    Zakwaterowanie Karkonosze (katalog)
    Zakwaterowanie Klinowe budy    Chaty górske Klinowe budy
    Zakwaterowanie Szpindlerowy M³yn    Chaty górske Szpindlerowy M³yn
    Zakwaterowanie Budy na grzebieniach    Chaty górske Budy na grzebieniach
    Zakwaterowanie Przednia £abska    Chaty górske Przednia £abska