Èeské horyTschechische GebirgeCzech mountains
 Warunki narciarskie ni¿ej         
www.czeskiegory.pl
  Najwiêcej informacji o górach Czeskich tylko na jednym miejscu !

Góry £u¿yckie, Czeska Szwajcaria Góry Izerskie Karkonosze Góry Orlickie, Broumowsko Jesioniki Beskidy, Jaworniki, Bia³e Karpaty Oferty sylwestrowe 2016 / 2017 Last Minute

Karkonosze  Jesioniki   Góry Izerskie   Beskidy, Jaworniki, Bia³e Karpaty
Góry £u¿yckie, Czeska Szwajcaria   Góry Orlickie, Broumowsko
Last Minute   Sylwester w górach   
TIP

Warunki narciarskie w górach czeskich
Plik On-line kamera poka¿e wam kamerê on-line, plik Pogoda informacje o aktualnej prognozie pogody. Po naciœniêciu na nazwê oœrodka, otrzymasz jego bardzo
szczegó³ow¹ prezentacjê. Obszerne informacje o warunkach œniegowych do dyspozycji s¹ na serwerach informacyjnych poszczególnych obszarów.

Œnieg
(cm)
Nowy œnieg
(cm)
Typ
œniegu
CzynnoϾ Kolejki
wyci¹gi
Stoki Temperatura
 Karkonosze
 
 
 
 
 
 
 
 Benecko10 - 20-mokryDzia³anie So-Ne1/140.1km z 5.5km (1/15)4.2°C
 Èerná hora - J.Láznì40 - 70-sztucznyCzynne3/125.2km z 17.5km (4/18)4.2°C
 Èerný Dùl---Nieczynne0/70 km z 7.2km (0/11)5.5°C
 Dolní Dvùr - Luisino údolí15 - 2520mokryNieczynne0/20 km z 0.9km (0/2) -
 Dolní Dvùr - Ski Family0 - 30-sztucznyNieczynne0/60 km z 1.5km (0/8)6.7°C
 H.Míseèky - Medvìdín20 - 50-sztucznyCzynne3/95km z 11.7km (4/9)2.4°C
 Harrachov35 - 45-mokryCzynne2/42.3km z 7.3km (2/5)4.6°C
  Herlíkovice20 - 40-wilgotnyDzia³anie So-Ne1/100.9km z 12.4km (1/12)6.1°C
 Jablonec nad Jizerou0 - 15-sztucznyNieczynne0/20 km z 3.3km (0/3) -
  Knìžický vrch---Nieczynne0/50 km z 8.1km (0/10) -
 Malá Úpa30 - 80-puszystyCzynne2/81.1km z 3.6km (2/8)8.5°C
 Mladé Buky40 - 60-sztucznyCzynne2/100.6km z 5.1km (1/10)3.3°C
 Paseky nad Jizerou25 - 50-wilgotnyDzia³anie So-Ne6/74.8km z 10.5km (5/12)3.8°C
 Pec pod Snìžkou40 - 60-sztucznyCzynne4/124.6km z 12.6km (5/18)6.6°C
  Pìnkavèí vrch3-mokryNieczynne0/1 - -
 Prkenný Dùl - Arrakis---Nieczynne0/40 km z 5km (0/7) -
   Prkenný Dùl - Family Park20 - 4010-Nieczynne0/50 km z 1.1km (0/5) -
 Radvanice---Nieczynne0/30 km z 0.7km (0/3) -
 Rokytnice nad Jizerou40--Nieczynne0/240 km z 21.5km (0/34)4.9°C
 Šp.Mlýn - Svatý Petr20 - 50-sztucznyCzynne4/87.4km z 12.7km (5/11)6.3°C
   Strážné10 - 20-sztucznyNieczynne0/50 km z 1.9km (0/5)4.4°C
 Svoboda nad Úpou---Nieczynne0/30 km z 1.1km (0/3)6.2°C
 Velká Úpa10 - 40-sztucznyNieczynne0/50 km z 2.5km (0/4)6.6°C
 Vítkovice20 - 50-sztucznyCzynne3/72.4km z 5.4km (4/10)5.1°C
 Vysoké nad Jizerou30 - 40-mokryDzia³anie So-Ne3/52.3km z 5.5km (5/10)4.9°C
 Beskidy, Jaworniki
 
 
 
 
 
 
 
 Bílá20 - 40-sztucznyCzynne6/73.4km z 5.2km (5/9)4.1°C
  Chvalèov - Tesák---Nieczynne0/30 km z 1.2km (0/2) -
 H. Beèva - Sachovka50 - 90-sztucznyNieczynne0/40 km z 1.3km (0/4) -
   Jezerné---Nieczynne0/10 km z 0.9km (0/2) -
 Karolinka30 - 50-zamarzniêtyNieczynne1/11km z 2.9km (1/4) -
 Kohútka30 - 50-wilgotnyCzynne4/74.4km z 6.6km (7/10)3.4°C
  Kyèerka30 - 40-zamarzniêtyDzia³anie So-Ne5/90.9km z 2.4km (3/7)3.7°C
 Mosty u Jablunkova---Nieczynne1/60 km z 2.4km (0/5) -
   Pozdìchov10 - 15--Nieczynne0/30 km z 0.9km (0/3) -
 Pustevny10 - 25-mokryNieczynne1/50 km z 7.8km (0/6)4°C
   Rališka30 - 100-wilgotnyCzynne2/31.9km z 1.9km (4/4) -
  Razula30 - 60-zamarzniêtyCzynne3/61.3km z 1.8km (2/3) -
  SKI Park Gruò---Nieczynne0/30 km z 3.8km (0/5)4.9°C
 Stupava0 - 70-sztucznyCzynne2/40.4km z 1.2km (1/4) -
 Trnava---Nieczynne0 - -
   Újezd u Val.Klobouk---Nieczynne00 km z 0.47km -
  Zlatník - Biocel15 - 20-mokryNieczynne0/30 km z 0.66km (0/2) -
 Szumawa
 
 
 
 
 
 
 
   Èeské Žleby---Nieczynne0/20 km z 1km (0/3) -
 Hochficht20 - 50-sztucznyCzynne6/85.7km z 20.8km (4/12) -
 Horní Vltavice3 - 65-sztucznyNieczynne0/30 km z 0.7km (0/3) -
   Javorná---Nieczynne0 - -
 Kašperské Hory---Nieczynne0/30 km z 1.9km (0/4) -
   Kocourov---Nieczynne0/10 km z 0.6km (0/1) -
 Kvilda35 - 50-sztucznyDzia³anie So-Ne1/30.3km z 0.8km (1/3) -
 Lipno30 - 80-sztucznyCzynne6/74.8km z 11.6km (6/15)6.8°C
 Mitterdorf---Nieczynne0/6 - -
 Monínec60 - 9010sztucznyCzynne3/32km z 2.2km (3/4)9.9°C
 Nové Hutì---Nieczynne0/50 km z 2.5km (0/5)7.4°C
  Sternstein20 - 50-sztucznyCzynne2/32km z 5.2km (2/4) -
 Strážný---Nieczynne0 - -
 Ž. Ruda - Nádraží - Belveder20 - 40-sztucznyCzynne3/81.3km z 3.5km (3/9)8.7°C
 Zadov30 - 40-sztucznyCzynne3/91.1km z 4.5km (3/8)6.8°C
 Železná Ruda - Špièák20 - 40-sztucznyCzynne3/93.5km z 7.9km (4/14)8.8°C
 Wy¿yma Czesko-Morawska
 
 
 
 
 
 
 
 Bystré - Hamry---Nieczynne0/20 km z 0.36km (0/1) -
 Èeøínek---Nieczynne0/20 km z 1km (0/2) -
 Nové Mìsto na Moravì50 - 80-sztucznyCzynne2/20.5km z 0.5km (1/1)6.3°C
 Olešnice na Moravì40 - 60-sztucznyCzynne2/30.6km z 1.1km (2/3)8.3°C
 Góry Kruszne
 
 
 
 
 
 
 
  Bouøòák0 - 10--Nieczynne0/60 km z 6.8km (0/7) -
  Boží Dar - Neklid10 - 30-sztucznyDzia³anie So-Ne1/70.5km z 6.2km (1/10)6.1°C
  Boží Dar - Novako20 - 40-sztucznyCzynne3/40.5km z 0.5km (2/2)6.3°C
 Bublava30 - 70-sztucznyCzynne4/91.6km z 5km (4/10)5.9°C
   Èeský Jiøetín20 - 40-sztucznyNieczynne0/40 km z 2.3km (0/4) -
 Dlouhá Louka - Osek0 - 5-mokryNieczynne0 km z 64km -
 Klínovec50 - 80-sztucznyCzynne3/115.1km z 18.9km (5/19)6.9°C
 Klíny0 - 60-sztucznyNieczynne0/40 km z 3.1km (0/5) -
 Pernink Velflink---Nieczynne0/30/1 -
 Plešivec - Abertamy60 - 14050sztucznyCzynne1/101.8km z 12km (1/10)7.8°C
   SKI Komáøí vížka---Nieczynne0/30 km z 1.15km (0/3) -
   Telnice30 - 50-sztucznyDzia³anie So-Ne2/50.2km z 6.4km (2/8)9.2°C
 Góry Izerskie
 
 
 
 
 
 
 
 Bedøichov10 - 20-wilgotnyNieczynne0/70 km z 4.5km (0/10)6.1°C
 Èerná Øíèka20 - 50-sztucznyCzynne1/21.2km z 2.5km (2/5)4.2°C
 Ještìd5 - 60-sztucznyCzynne2/100.4km z 9.2km (1/12)6.2°C
 Josefùv Dùl20 - 40-sztucznyDzia³anie So-Ne2/50.6km z 2.1km (2/5) -
   Koøenov - Pøíchovice15 - 50-sztucznyDzia³anie So-Ne0/30 km z 3.4km (0/6) -
 Koøenov - Rejdice30 - 55-wilgotnyCzynne2/31.4km z 2.3km (2/3) -
 Obøí sud Javorník---Nieczynne2/40 km z 0.9km (0/3)5.3°C
 Plavy---Nieczynne0 - -
 Severák40 - 50-wilgotnyDzia³anie So-Ne6/112km z 4.3km (7/13)4.4°C
   Smržovka - Filip30 - 503sztucznyDzia³anie So-Ne2/22/2 -
 Tanvaldský Špièák50 - 70-wilgotnyCzynne2/73.2km z 8.2km (2/10)4.2°C
   Zlatá Olešnice10 - 202 - Nieczynne0/20/3 -
 Góry £u¿yckie
 
 
 
 
 
 
 
   Horní Podluží---Nieczynne0/40 km z 1.8km (0/3) -
 Góry Orlickie
 
 
 
 
 
 
 
 Bartošovice---Nieczynne0/20 km z 1km (0/3) -
 È. Tøebová - Peklák10 - 2010-Nieczynne0/20 km z 0.9km (0/2)5.6°C
 Èenkovice20 - 50-sztucznyNieczynne0/70 km z 5.3km (0/11)3.8°C
 Èervená Voda20 - 60-sztucznyCzynne2/22.4km z 5.3km (2/6)3.6°C
 Èeské Petrovice20 - 40-puszystyNieczynne0/50 km z 2.8km (0/6) -
 Deštné v O.h.30 - 80-sztucznyCzynne3/72.9km z 5.1km (4/8)4.8°C
 Dlouhoòovice20 - 501sztucznyNieczynne0/20 km z 0.7km (0/3) -
 Olešnice - Hartman10 - 110--Dzia³anie So-Ne1/31/3 -
 Pøívrat88-Nieczynne0/40 km z 1.4km (0/5) -
 Øíèky v O.h.30 - 80-mokryCzynne3/43.2km z 4.2km (4/5)4.5°C
 Zdobnice30 - 50-sztucznyNieczynne0/50 km z 2.1km (0/6) -
 Region Broumow
 
 
 
 
 
 
 
 Teplice nad Metují10 - 15-sztucznyNieczynne00 km z 0.95km -
 Jesioniki
 
 
 
 
 
 
 
 Annaberg - Andìlská hora---Nieczynne0/30 km z 3.1km (0/5) -
 Branná20 - 40-sztucznyCzynne1/40.6km z 2.2km (1/4)4°C
 Èervenohorské sedlo30 - 60-sztucznyCzynne2/82.4km z 7.4km (3/9)3°C
 Filipovice10 - 505sztucznyCzynne1/31km z 4.4km (1/7)7.8°C
 Hluboèky20 - 40-sztucznyCzynne2/40.6km z 1.5km (2/6)4.8°C
   Hrabìšice10 - 308sztucznyNieczynne0/30 km z 1.35km (0/3) -
 Hrubá Voda10 - 4040sztucznyDzia³anie So-Ne1/40.4km z 1km (1/3) -
   Karlova Studánka20 - 30-sztucznyNieczynne00 km z 0.54km -
 Kladky---Nieczynne0/30 km z 0.71km (0/1) -
 Klepáèov---Nieczynne0/50 km z 1.24km (0/4) -
  Kopøivná30 - 60-sztucznyCzynne3/31.8km z 1.8km (2/2)4.2°C
 Kouty nad Desnou20 - 40-sztucznyCzynne3/43.5km z 11.5km (3/11)3°C
 Lipová - Lázeòský vrch---Nieczynne0/40 km z 1.6km (0/4) -
 M. Morávka - Karlov40 - 50-puszystyDzia³anie So-Ne5/94.1km z 10.3km (6/14)4.8°C
  Miroslav---Nieczynne0/30 km z 2.9km (0/5)7.4°C
 Ostružná45 - 90-sztucznyNieczynne0/40 km z 2.5km (0/6) -
 Petøíkov Kaste---Nieczynne0/50 km z 3.7km (0/5) -
 Pradìd30 - 5020puszystyNieczynne0/70 km z 4.8km (0/9)3.2°C
 Pøemyslov---Nieczynne0/30 km z 2.4km (0/4)2.9°C
 Ramzová20 - 3020sztucznyCzynne2/53.1km z 8.7km (3/7)3.8°C
   Šindelná---Nieczynne0/30 km z 0.9km (0/3) -
   Skiarena Vrbno---Nieczynne0/20 km z 1.6km (0/1) -
 Tošovice0 - 1510sztucznyNieczynne0/100 km z 1.4km (0/7)7.6°C
  Vaòkùv kopec---Nieczynne0/40/5 -
   Verníøovice30 - 70-sztucznyDzia³anie So-Ne1/30.7km z 3km (1/4) -
   Zlaté Hory - Dolní Údolí---Nieczynne0/20 km z 1.6km (0/4) -
 Zlaté hory - Pøíèná---Nieczynne0/10 km z 1.4km (0/2)9.4°C
 Kralicki Œnie¿nik
 
 
 
 
 
 
 
 Dolní Morava20 - 60-sztucznyCzynne7/77.5km z 9.4km (7/9)5.2°C
 Kralièák10 - 20-puszystyNieczynne0/90 km z 8.6km (0/12)5.5°C
 Kunèice - SKITECH30 - 50--Nieczynne0/40 km z 4.5km (0/7)4.8°C
 £as Slawkowski
 
 
 
 
 
 
 
 Mariánské Láznì---Nieczynne0/30 km z 1.6km (0/3) -
(Warunki narciarskie zosta³y ustawione na 10.12.16 15:37 w wypadku, ¿e to nie aktualny datum oraz czas,
proszê nacisn¹æ przycisk Aktualizacja lub klawisz F5)
ród³o: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ i operatorzy oœrodków narciarskich


Wybór zakwaterowania pomocy map cyfrowych:
Grzebieñ Jeszczedski, Góry Izerskie, Karkonosze, Granica Gór Izerskich i Karkonoszy, Niski Jesionik, Rychlebskie góry, Kralicki Œnie¿nik, Gruby Jesionik, Czeska Szwajcaria, Góry £u¿yckie, Broumowsko, Góry Orlickie, Bia³e Karpaty, Beskidy, Jaworniki

Formularze wyszukiwania zakwaterowania w górach czeskich, sekcje LAST MINUTE i dalsze
mo¿na znaleŸæ na serwerach informacyjnych poszczególnych obszarów.


Katalogi zakwaterowania:
Góry Izerskie oraz Grzebieñ Jeszczedski, Karkonosze, Jesioniki, Rychlebskie góry, Kralicki Œnie¿nik, Góry £u¿yckie, Czeska Szwajcaria, Góry Orlickie, Broumowsko, Beskidy, Jaworniki, Bia³e Karpaty

Linki sezonowe: Warunki narciarskie Czechy


Czeskie Góry - Copyright © 1999-2016  eProgress
TOPlist