Èeské horyTschechische GebirgeCzech mountains
 Warunki narciarskie ni¿ej         
www.czeskiegory.pl
  Najwiêcej informacji o górach Czeskich tylko na jednym miejscu !

Góry £u¿yckie, Czeska Szwajcaria Góry Izerskie Karkonosze Góry Orlickie, Broumowsko Jesioniki Beskidy, Jaworniki, Bia³e Karpaty Oferty sylwestrowe 2015 / 2016 Last Minute

Karkonosze  Jesioniki   Góry Izerskie   Beskidy, Jaworniki, Bia³e Karpaty
Góry £u¿yckie, Czeska Szwajcaria   Góry Orlickie, Broumowsko
Last Minute   Sylwester w górach   
TIP

Warunki narciarskie w górach czeskich
Plik On-line kamera poka¿e wam kamerê on-line, plik Pogoda informacje o aktualnej prognozie pogody. Po naciœniêciu na nazwê oœrodka, otrzymasz jego bardzo
szczegó³ow¹ prezentacjê. Obszerne informacje o warunkach œniegowych do dyspozycji s¹ na serwerach informacyjnych poszczególnych obszarów.
Œnieg
(cm)
Nowy œnieg
(cm)
Typ
œniegu
CzynnoϾ Kolejki
wyci¹gi
Stoki Temperatura
 Karkonosze
 
 
 
 
 
 
 
 Benecko---Nieczynne0/150 km z 5.7km (0/17)1.7°C
 Èerná hora - J.Láznì30 - 4010wilgotnyCzynne2/121.4 km z 17.8km (1/18)-2.5°C
   Èerný Dùl---Nieczynne0/70 km z 7.2km (0/11)-0.4°C
 Dolní Dvùr - Luisino údolí---Nieczynne0/20 km z 0.9km (0/2) -
 Dolní Dvùr - Ski Family---Nieczynne0/60 km z 1.5km (0/8)3.9°C
 H.Míseèky - Medvìdín0 - 5-wilgotnyNieczynne0/90 km z 11.7km (0/9)-1°C
 Harrachov---Nieczynne0/40 km z 7.3km (0/5)1.8°C
  Herlíkovice5 - 30-mokryNieczynne0/100 km z 12.4km (0/12)3.6°C
 Jablonec nad Jizerou1 - 5--Nieczynne0/20 km z 3.3km (0/3) -
   Knìžický vrch---Nieczynne0/40 km z 6.7km (0/10) -
 Malá Úpa5 - 4010sztucznyNieczynne0/80 km z 3.6km (0/8)0.7°C
 Mladé Buky15 - 40-sztucznyCzynne2/100.6 km z 5.1km (1/10)3.4°C
 Paseky nad Jizerou-10 - 55-Nieczynne0/70 km z 10.5km (0/12)3°C
 Pec pod Snìžkou10 - 3015-Nieczynne0/110 km z 12.5km (0/17)-0.4°C
  Pìnkavèí vrch---Nieczynne0- -
 Poniklá - Homole---Nieczynne0/10 km z 3.5km (0/3) -
 Prkenný Dùl - Arrakis---Nieczynne0/40 km z 5km (0/7) -
   Prkenný Dùl - Family Park---Nieczynne0/50 km z 1.1km (0/5) -
   Radvanice---Nieczynne0/30 km z 1.3km (0/3) -
 Rokytnice nad Jizerou---Nieczynne0/240 km z 21.5km (0/34)2.1°C
 Šp.Mlýn - Svatý Petr---Nieczynne0/80 km z 12.7km (0/11)2.3°C
   Strážné---Nieczynne0/50 km z 1.9km (0/5)1.8°C
   Svoboda nad Úpou---Nieczynne0/30 km z 1.1km (0/3)5.6°C
 Velká Úpa5 - 2010-Nieczynne0/50 km z 2.5km (0/4)3.4°C
   Vítkovice10 - 2010wilgotnyNieczynne0/70 km z 5.4km (0/9)2.9°C
 Vysoké nad Jizerou5 - 103sztucznyNieczynne0/50 km z 5.5km (0/10)2.5°C
 Beskidy, Jaworniki
 
 
 
 
 
 
 
 Bílá2 - 20-mokryNieczynne0/70 km z 5.2km (0/9)4.3°C
  Chvalèov - Tesák---Nieczynne0- -
 H. Beèva - Sachovka0 - 5--Nieczynne0/40 km z 1.3km (0/5) -
   Jezerné---Nieczynne0/10 km z 0.9km (0/2) -
 Karolinka---Nieczynne0/10 km z 2.9km (0/4) -
 Kohútka2 - 101wilgotnyNieczynne0/70 km z 6.6km (0/10)1.1°C
   Kyèerka---Nieczynne0/90 km z 2.4km (0/7)3°C
 Mosty u Jablunkova---Nieczynne0/60 km z 2.4km (0/5) -
   Pozdìchov---Nieczynne0- -
 Pustevny0 - 3-mokryNieczynne1/50 km z 7.9km (0/6)0.9°C
   Rališka1 - 30-sztucznyNieczynne0/30 km z 1.9km (0/4) -
  Razula---Nieczynne0/60 km z 1.8km (0/3) -
  SKI Park Gruò---Nieczynne0/30 km z 3.8km (0/5)3.8°C
 Stupava0 - 35-sztucznyCzynne2/40.4 km z 1.2km (1/4) -
 Svah Zlín---Nieczynne0/30 km z 0.2km (0/2) -
   Trnava---Nieczynne0- -
   Újezd u Val.Klobouk---Nieczynne0- -
  Zlatník - Biocel---Nieczynne0- -
 Szumawa
 
 
 
 
 
 
 
 Èeské Žleby---Nieczynne0- -
   Hochficht10 - 205sztucznyNieczynne0/80 km z 20.8km (0/12) -
   Horní Vltavice2 - 30--Nieczynne0/30 km z 0.7km (0/3) -
  Javorná5-mokryNieczynne0- -
 Kašperské Hory---Nieczynne0/30 km z 1.9km (0/4) -
  Kocourov---Nieczynne0/10 km z 0.6km (0/1) -
 Kvilda10 - 308sztucznyNieczynne0/30 km z 0.8km (0/3) -
 Lipno5 - 15-sztucznyNieczynne0/70 km z 11.1km (0/14)5.2°C
 Monínec0 - 5-wilgotnyNieczynne0/30 km z 2.2km (0/4)6.1°C
 Nové Hutì10 - 155puszystyNieczynne0/50 km z 2.5km (0/5)3.3°C
  Sternstein5 - 105puszystyNieczynne0- -
 Strážný--Nieczynne0- -
  U Horejšù - Zadov---Nieczynne0- -
 Ž. Ruda - Nádraží - Belveder5-mokryNieczynne0/80 km z 3.5km (0/9)3.1°C
 Zadov5 - 30-mokryNieczynne0/90 km z 4.5km (0/8)2.6°C
 Železná Ruda - Špièák10 - 30-mokryNieczynne0/90 km z 7.9km (0/14)3.4°C
 Wy¿yma Czesko-Morawska
 
 
 
 
 
 
 
 Bystré - Hamry---Nieczynne0- -
   Èeøínek---Nieczynne0- -
 Nové Mìsto na Moravì---Nieczynne0/20 km z 0.5km (0/1)4.6°C
   Olešnice na Moravì---Nieczynne0/30 km z 1.1km (0/3)4.5°C
 Velké Meziøíèí---Nieczynne0- -
 Góry Kruszne
 
 
 
 
 
 
 
  Bouøòák---Nieczynne0/60 km z 6.8km (0/7) -
  Boží Dar - Neklid10 - 15--Nieczynne0/70 km z 6.2km (0/10)0.1°C
  Boží Dar - Novako15 - 3010wilgotnyDzia³anie So-Ne2/40.7 km z 0.7km (2/2)1.2°C
 Bublava0 - 20-mokryNieczynne0/90 km z 5km (0/10)2.3°C
 Èeský Jiøetín---Nieczynne0/40 km z 2.3km (0/4) -
 Dlouhá Louka - Osek51puszystyNieczynne- -
 Klínovec5 - 205mokryNieczynne0/110 km z 18.2km (0/19)0.4°C
 Klíny0 - 15-mokryNieczynne0/40 km z 3.1km (0/5) -
 Pernink Velflink---Nieczynne0- -
   Plešivec - Abertamy---Nieczynne0/100 km z 12km (0/10)1.1°C
   SKI Komáøí vížka---Nieczynne0- -
   Telnice---Nieczynne0/50 km z 6.4km (0/8)4.1°C
 Góry Izerskie
 
 
 
 
 
 
 
 Bedøichov10 - 15-mokryNieczynne0/60 km z 4.5km (0/9)1.4°C
   Èerná Øíèka5 - 10-mokryNieczynne0/20 km z 2.5km (0/5)3.5°C
 Ještìd0 - 10--Nieczynne1/100 km z 9.2km (0/12)1.5°C
   Josefùv Dùl---Nieczynne0/50 km z 2.1km (0/5) -
   Koøenov - Pøíchovice---Nieczynne0/30 km z 3.4km (0/6)2.5°C
 Koøenov - Rejdice10 - 30-sztucznyDzia³anie So-Ne1/30 km z 2.3km (0/3) -
 Obøí sud Javorník---Nieczynne0/40 km z 0.9km (0/3)4.2°C
   Plavy---Nieczynne0- -
 Severák10 - 15-mokryNieczynne0/110 km z 4.3km (0/13)2.1°C
 Smržovka - Filip---Nieczynne0- -
 Tanvaldský Špièák8 - 15-mokryNieczynne0/70 km z 8.2km (0/10)4.5°C
   Zlatá Olešnice---Nieczynne0- -
 Góry £u¿yckie
 
 
 
 
 
 
 
 Horní Podluží---Nieczynne0- -
 Góry Orlickie
 
 
 
 
 
 
 
 Bartošovice---Nieczynne0- -
   È. Tøebová - Peklák---Nieczynne0/20 km z 0.9km (0/2)6.5°C
   Èenkovice0 - 50-sztucznyNieczynne0/70 km z 5.3km (0/10)1.9°C
   Èervená Voda0 - 50-sztucznyNieczynne0/20 km z 5.3km (0/6)1.1°C
 Èeské Petrovice---Nieczynne0/50 km z 2.8km (0/6) -
 Deštné v O.h.3 - 40-sztucznyNieczynne0/70 km z 5.1km (0/8)2°C
 Dlouhoòovice---Nieczynne0/20 km z 0.6km (0/2) -
 Olešnice - Hartman---Nieczynne0- -
 Pøívrat---Nieczynne0/40 km z 1.4km (0/5) -
 Øíèky v O.h.10 - 3010mokryNieczynne0/40 km z 4.2km (0/5)2°C
 Zdobnice---Nieczynne0/50 km z 2.1km (0/6) -
 Region Broumow
 
 
 
 
 
 
 
   Teplice nad Metují---Nieczynne0- -
 Jesioniki
 
 
 
 
 
 
 
   Annaberg - Andìlská hora0 - 11-Nieczynne0/20 km z 3.1km (0/5) -
 Branná20 - 30-sztucznyDzia³anie So-Ne0/40 km z 2.2km (0/4)4.7°C
   Èervenohorské sedlo5 - 30-sztucznyDzia³anie So-Ne0/90 km z 5.9km (0/11)0.8°C
   Filipovice---Nieczynne0/30 km z 4.4km (0/7)3.3°C
   Hluboèky---Nieczynne0/40 km z 1.4km (0/6) -
   Hrabìšice55puszystyNieczynne0- -
 Hrubá Voda---Nieczynne0- -
   Karlova Studánka---Nieczynne0- -
 Klepáèov---Nieczynne0- -
  Kopøivná---Nieczynne0/30 km z 1.8km (0/2)4.6°C
  Kouty nad Desnou5 - 10-sztucznyNieczynne0/40 km z 11.5km (0/11)-0.3°C
 Lipová - Lázeòský vrch---Nieczynne0/30 km z 1.6km (0/4) -
   M. Morávka - Karlov5 - 155sztucznyNieczynne0/80 km z 7.1km (0/10)3.6°C
   Miroslav---Nieczynne0/40 km z 2.9km (0/5) -
 Ostružná10 - 305sztucznyNieczynne0/40 km z 2.5km (0/6) -
 Petøíkov---Nieczynne0/10 km z 0.6km (0/1) -
 Pradìd15 - 2010wilgotnyNieczynne0/70 km z 4.8km (0/9)-1.5°C
   Pøemyslov---Nieczynne0/30 km z 2.4km (0/4)2.5°C
 Ramzová---Nieczynne0/50 km z 8.7km (0/7)0.6°C
   Šindelná---Nieczynne0/30 km z 0.9km (0/3) -
 Skiarena Vrbno---Nieczynne0/20 km z 1.6km (0/1) -
 Tošovice---Nieczynne0/100 km z 1.4km (0/7)10.1°C
  Vaòkùv kopec---Nieczynne0- -
 Verníøovice---Nieczynne0- -
   Zlaté Hory - Dolní Údolí---Nieczynne0/20 km z 1.6km (0/4) -
   Zlaté hory - Pøíèná5 - 105sztucznyNieczynne0/10 km z 1.4km (0/2) -
 Kralicki Œnie¿nik
 
 
 
 
 
 
 
 Dolní Morava---Nieczynne0/70 km z 9.4km (0/9)-0.9°C
 Kralièák0 - 55-Nieczynne0/90 km z 8.6km (0/12)2.3°C
 Kunèice - SKITECH---Nieczynne0/40 km z 4.5km (0/7)5.5°C
 £as Slawkowski
 
 
 
 
 
 
 
 Mariánské Láznì---Nieczynne0/30 km z 1.6km (0/3) -
(Warunki narciarskie zosta³y ustawione na 30.11.15 12:34 w wypadku, ¿e to nie aktualny datum oraz czas,
proszê nacisn¹æ przycisk Aktualizacja lub klawisz F5)
ród³o: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ i operatorzy oœrodków narciarskich


Wybór zakwaterowania pomocy map cyfrowych:
Grzebieñ Jeszczedski, Góry Izerskie, Karkonosze, Granica Gór Izerskich i Karkonoszy, Niski Jesionik, Rychlebskie góry, Kralicki Œnie¿nik, Gruby Jesionik, Czeska Szwajcaria, Góry £u¿yckie, Broumowsko, Góry Orlickie, Bia³e Karpaty, Beskidy, Jaworniki

Formularze wyszukiwania zakwaterowania w górach czeskich, sekcje LAST MINUTE i dalsze
mo¿na znaleŸæ na serwerach informacyjnych poszczególnych obszarów.


Katalogi zakwaterowania:
Góry Izerskie oraz Grzebieñ Jeszczedski, Karkonosze, Jesioniki, Rychlebskie góry, Kralicki Œnie¿nik, Góry £u¿yckie, Czeska Szwajcaria, Góry Orlickie, Broumowsko, Beskidy, Jaworniki, Bia³e Karpaty

Linki sezonowe: Warunki narciarskie Czechy


Czeskie Góry - Copyright © 1999-2015  eProgress
TOPlist